CO POMAGA W ORTOGRAFII?

Z umiejętnością pisania zgodnego z zasadami ortografii nikt się nie rodzi, chociaż jednym nauka ortografii przychodzi łatwiej, a innym trudniej. Dlatego pomocne w tej dziedzinie są: częste korzystanie ze słownika ortograficznego, przepisywanie trudnych dla nas słów, czytanie książek oraz znajomość zasad. W zapamiętywaniu tych ostatnich pomocą okazują się rymowanki i wierszyki ortograficzne, na przykład taki:

Zapamiętaj, zawsze tu
Pisz otwarte, zwykłe u
W słowach: skuwka i zasuwka,
Gdyż wyjątkiem są te słówka;
W cząstkach: -unka, -un i -unek:
Opiekunka, zdun, pakunek.
Pisz je także: w cząstce -ulec,
Więc: budulec i hamulec;
W ulu, dwu, gdzie u litera
Wyraz kończy lub otwiera.
Wreszcie – niech nikt nie kreskuje
W czasowniku cząstki -uje.

Tegoroczny konkurs pod hasłem „ZOSTAŃ MISTRZEM ORTOGRAFII” przeprowadzony w Bibliotece GOKiW w Wielopolu zgromadził młodzież z klas V i VI SP, dla której przyswojenie sobie reguł poprawnego pisania nie stanowi wielkiej trudności. Finał konkursu odbył się 7 czerwca w Brzezinach. Jury w składzie: Katarzyna Szczyrek – polonistka z Publicznego Gimnazjum w Wielopolu, przewodnicząca komisji, oraz Ewa Gąsior (nauczycielka z SP w Brzezinach) i Edyta Cabaj (bibliotekarka z Glinika) oceniło test i wyłoniło zwycięzców. Najlepsze wyniki osiągnęli:

I miejsce-Anna Szpara z Wielopola

II miejsce-Wiktoria Wojnarowska z Brzezin

III miejsce-Adrianna Brzoza z Wielopola

Wyróżniono: Marcina Święcha z Brzezin, Martę Litak z Glinika i Joannę Śledzionę z Nawsia.

Pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe wręczyła laureatom Katarzyna Szczyrek.

Składamy podziękowania młodzieży i członkom jury, a także nauczycielom za pomoc w rozpropagowaniu i organizacji konkursu. Dziękujemy szczególnie paniom: Wiesławie Wojnarowskiej, Halinie Brzoza, Becie Kruczek, Wiesławie Śledziona oraz Edycie Cabaj za pomoc w dowozie dzieci.

Tych, którzy lubią bawić się z dziećmi zachęcamy do zabaw ortograficznych: można wymyślać nowe wierszyki ortograficzne, albo szczególnie trudne wyrazy zilustrować w sposób, który utrwali dzieciom jego pisownię już na zawsze. Nauka połączona z zabawą zawsze przychodzi łatwiej.

Maria Wójcik

Skip to content