BYĆ PASOWANYM, TO ZNACZY BYĆ RYCERZEM

„Bo w książkach można znaleźć wszystko. Radość, mądrość i odpowiedź na wiele pytań. Książka może Wam coś doradzić, podsunąć pomysł. Nauczy Was myśleć i rozumieć, pamiętać o rzeczach ważnych, a głupstwa puszczać w niepamięć. Radzić sobie i pomagać innym, śmiać się do łez i przez łzy.”

(K.Jerzykowska i W. Karwacki)

Perswazja i przykład, to sposoby przekonywania do pewnych zachowań. By zachęcić do czegoś innych ludzi musimy ukazać im piękno i wartość tego, co promujemy. Czasami nie jest to łatwe, szczególnie dzisiaj, gdy świat zapomina o tym, co wartościowe, a stawia na wygodnictwo, rozrywkę i konsumpcję. Książka jest dziś artykułem trochę zapomnianym i niemodnym. Wymaga bowiem wysiłku intelektualnego i zachęca do wzrostu duchowego i moralnego, a czasami chcielibyśmy od tego uciec. A przecież jesteśmy ludźmi właśnie przez naszą zdolność do refleksji, dostrzeganie piękna i realizowanie wartości. Pamiętajmy więc o tym, że książka jest doskonałym narzędziem wszechstronnego rozwoju zarówno nas samych, jak i naszych dzieci.

Instytucja szkolna może najczęściej jedynie pomóc przyswoić dziecku umiejętność czytania, ale to dom jest najważniejszą szkołą zachowań i potrzeb czytelniczych. Bez przykładu i zachęty rodziców dzieci rzadko sięgają po książki, traktując je jedynie jako zło konieczne związane z edukacją. Dużą siłę oddziaływania mają też imprezy promujące czytelnictwo, organizowane czy to przez szkoły, czy przez biblioteki i domy kultury. Siła perswazji takich imprez jest zależna od ich częstotliwości i atrakcyjności. Im lepiej dziecko się bawi na takich imprezach, tym chętniej uzna książkę za swojego przyjaciela i nie będzie chciało się z nią już rozstać.

Imprezą promującą czytelnictwo w Wielopolu Skrz., a organizowana przez Bibliotekę GOKiW, jest „PASOWANIE NA CZYTELNIKA”. W tym roku przeprowadziliśmy ją w listopadzie. Na pierwszym spotkaniu, które odbyło się 7 listopada, dzieci z klas pierwszych ze SP w Wielopolu zapoznały się z różnicą pomiędzy książkami w bibliotece, a książkami, które mają w domu, oraz z ułożeniem książek w bibliotece. Wysłuchały też bajki oraz miały okazję wykazać się swoją inteligencją i refleksem rozwiązując zagadki.

Drugie spotkanie, w dniu 21 listopada, miało charakter bardziej uroczysty. Oprócz dzieci, które przyszły z wychowawczyniami Marią Jamróz i Reginą Tęczar, został na nie zaproszony dyrektor SP Marek Śliwiński oraz sekretarz UG Krystyna Wlezień. Zapoznano dzieci z korzyściami, jakie niesie ze sobą częste sięganie po książki oraz z zasadami szanowania książek. Następnie dzieci zaprezentowały swoją umiejętność czytania oraz znajomość wierszyków o książce. Po tym małym egzaminie uczniowie klas pierwszych złożyli przyrzeczenie, że będą szanować książki i korzystać z zawartej w nich mądrości i piękna. Uroczystego pasowania dokonała z-ca dyrektora GOKiW Dorota Łuszcz, a pamiątkowe dyplomy wręczyła dzieciom sekretarz UG Krystyna Wlezień. Na zakończenie dzieci zostały poczęstowane słodyczami i po raz pierwszy wypożyczyły sobie książki z naszej biblioteki. Dzieci obiecały, że ich pierwsze spotkanie z biblioteką nie będzie spotkaniem ostatnim.

W średniowieczu rycerzem zostawał ten, kto potrafił posługiwać się bronią i kto został pasowany na rycerza. Pierwszoklasiści też zostali pasowani na rycerzy, ale takich rycerzy, którzy chcą i potrafią posługiwać się książką. Jeśli będą musieli o coś walczyć, to będzie to walka o własny rozwój dokonujący się przy pomocy książek. Życzymy im powodzenia w tej walce i obiecujemy dostarczenie każdego rodzaju broni w postaci ciekawych i wartościowych lektur.

Serdecznie dziękujemy Marii Jamróz i Reginie Tęczar za pomoc w przygotowaniu imprezy oraz dyrektorowi Markowi Śliwińskiemu za miłą współpracę oraz obecność na naszej uroczystości. Składamy również podziękowania sekretarz UG Krystynie Wlezień za uświetnienie naszego czytelniczego spotkania swoją obecnością.

Maria Wójcik

Skip to content