Biblioteka Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim

„Czytanie dobrych książek jest niczym rozmowa z najwspanialszymi ludźmi minionych czasów”

(Kartezjusz)

bib_w_g

Dane teleadresowe:

Biblioteka GOKiW w Wielopolu Skrzyńskim39-110 Wielopole Skrzyńskie 202
tel. (17) 77 88 450 wewnętrzny 2

Historia

Bibliotekę Publiczną w Wielopolu Skrzyńskim założono 16 stycznia 1949 r. decyzją ministra oświaty z równoczesnym przekazaniem zakupionego księgozbioru. Nosiła ona nazwę Gromadzkiej Biblioteki Publicznej. Pierwszy lokal znajdował się w budynku szkoły podstawowej prowadzonej przez nauczycielkę Klementynę Świętoń, to ona była pierwszą bibliotekarką. Tragiczny pożar kina z 11 maja 1955 r., w którym spłonęło 56 osób, pochłonął również cały księgozbiór biblioteki. Biblioteka otrzymała nowy księgozbiór zakupiony przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Dębicy, której w tym okresie podlegała. Budynek Gminnej Rady Narodewej stał się następnym lokalem biblioteki, a obowiązki kierownika do końca 1955 r. pełniła Cecylia Świerad. Od stycznia 1956 r. do listopada 1956 r. obowiązki kierownika pełnił Tadeusz Kołczak, od grudnia 1956 r. do 1958 r. Maria Skałuba. W 1958 r. biblioteka otrzymała nowy lokal w budynku Domu Kultury. Od 1958 do 1963 r. biblioteką zarządzała Natalia Wójcik. Następni kierownicy biblioteki to: Marian Gąsior 1963-1965, Michalina Rabacha 1965 – 1982 i od 1982 r. Dorota Łuszcz. W 1973 r. następuje likwidacja Gromadzkich Rad Narodowych i powołana zostaje Gminna Biblioteka Publiczna. Od 1991 r. roku Biblioteka wchodzi w skład Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim i nosi nazwę Biblioteki GOKiW. Obok kierownictwa w bibliotece w Wielopolu pracowały (najczęściej w utworzonym w 1974 r Oddziale dla Dzieci): Maria Paryś 1974-1982, Józefa Zegar 1978-1981, Lucyna Śledziona 1982-1992, Barbara Brzoza 1986-1991, Małgorzata Piękoś 1988-1989 oraz Maria Wójcik od 1996 r.

Księgozbiór

Księgozbiór biblioteki jest bardzo bogaty (księgozbiór Wypożyczalni dla Dorosłych liczy 12 082 woluminy a Oddziału dla Dzieci 6656 woluminów). Ma ona książki o charakterze naukowym (w tym księgozbiór podręczny), literaturę beletrystyczną (obyczajową, sensacyjną, romanse, literaturę młodzieżową) oraz popularno-naukową (z takich dziedzin jak rolnictwo, gotowanie, szycie) w tym wiele nowości. Biblioteka dysponuje również kilkoma tytułami czasopism, które można czytać na miejscu lub wypożyczać do domu, a są to: „Nowiny”, „Gazeta Prawna”, „Wiedza i Życie” oraz „Świat Nauki”. Ma również czasopisma religijne, które otrzymuje nieodpłatnie od Księdza Proboszcza. Od maja 2005 r. biblioteka posiada 3 komputery (otrzymane z programu rządowego „Ikonka”), które zapewniają czytelnikom bezpłatny dostęp do Internetu.

bib_w_k_3

Godziny otwarcia

Poniedziałek 8-18

Wtorek 10-18

Środa 10-18

Czwartek 10-18

Piątek 10-18

Sobota nieczynne

Niedziela nieczynne

Zapraszamy!

Pracownicy

Wiesława Śledziona

kierownik

Maria Wójcik

bibliotekarz

Skip to content