Rozmawiajmy z dziećmi

Wszyscy rodzice uczą swoje dzieci mówić, ale nie wszyscy potrafią ze swoimi pociechami rozmawiać. A to rozmowa stwarza więź, buduje wzajemne zrozumienie i zaufanie. Jeśli dziecko spotyka się z uwagą i akceptacją osoby dorosłej otwiera swe serce, dzieli się wrażeniami, wyzbywa się lęku przed odrzuceniem i zwierza się ze swoich tajemnic. To daje rodzicom możliwość wglądu w przeżycia i problemy dziecka oraz ukierunkowania go ku konkretnym zachowaniom. A co najważniejsze, stwarza dziecku poczucie bezpieczeństwa, zaspokaja potrzebę bycia w centrum uwagi i bycia kochanym.

Początkiem ważnej rozmowy mogą być sprawy błahe, codzienne, nie odnoszące się nawet wprost do sytuacji dziecka. Dobrym sposobem rozpoczęcia dialogu może być wspólna lektura książki, bo przecież tematem literatury przeznaczonej dla dzieci są dziecięce problemy.

Na ważność literatury w dziecięcym rozwoju zwraca uwagę promowana od lat akcja „Cała Polska czyta dzieciom”. Organizowane w jej ramach spotkania uczą kontaktu z literaturą ale są też okazjami do rozmowy z zapraszanymi na nie ważnymi osobami i nawiązywania bliskiego kontaktu z dziećmi.

W tegorocznej akcji głośnego czytania w Bibliotece GOKiW w Wielopolu wzięli udział:

– Barbara Siuta, pracownik poczty (25 maj) czytająca dzieciom z grupy „Wiewiórki” z Publicznego Przedszkola w Wielopolu, które przyszły na spotkanie z wychowawczynią Elżbietą Brzozą

– Józef Pilch, emerytowany pułkownik (9 czerwiec), który przybliżył świat literatury dziecięcej oraz tajniki służby wojskowej uczniom klas I SP w Wielopola, opiekowały się nimi wychowawczynie Regina Tęczar i Maria Jamróz

– Marek Śliwiński, dyrektor Szkoły Podstawowej w Wielopolu (16 czerwiec) czytał dzieciom z grupy „Misie” z Przedszkola, dziećmi opiekowała się wychowawczyni Renata Rogowska – Bełch

– Janusz Misiora, kierowca (21 czerwca) czytał „Biedronkom” z Publicznego Przedszkola, które przyszły na spotkanie z wychowawczyniami: Marzeną Drygaś – Kalisztan i Katarzyną Czają.

Dzieci uczestniczące w spotkaniach z zainteresowaniem wysłuchały czytanych bajek, dzieliły się własnymi wrażeniami i wiedzą. Zaciekawiły ich też zawody wykonywane przez zaproszonych gości. Składamy serdeczne podziękowanie lektorom, dzieciom i ich opiekunkom oraz dyrektorom: SP w Wielopolu Markowi Śliwińskiemu i Publicznego Przedszkola Barbarze Musiał za umożliwienie dzieciom wyjścia do biblioteki.

Rozmowa z dziećmi nie powinna się ograniczać do zalewania ich potokiem słów wyjaśniających, karcących, i nakazujących. Dialog to głównie otwarcie się na rozmówcę, pełne szacunku wsłuchiwanie się w jego odczucia. O tej ważnej zasadzie w prowadzeniu dialogu często zapominamy, szczególnie w odniesieniu do najmłodszych. By dziecko nauczyło się rozmawiać, my musimy nauczyć się słuchać.

Maria Wójcik

Skip to content