Po co jest teatr?

To jest teatr.

A teatr jest po to,

żeby wszystko było inne niż dotąd.

J. Kulmowa

Te bardzo proste, a równocześnie bardzo trafne słowa poetki, znalazły się w scenariuszu programu poetycko-muzycznego przygotowanego przez młodzież gimnazjalną pod kierunkiem Katarzyny Szczyrek na obchody 96. rocznicy urodzin Tadeusza Kantora w Wielopolu Skrzyńskim. Każda wielka sztuka aspiruje do naprawiania świata oraz do poszukiwania prawdy i sensu. Nie inaczej było w przypadku twórcy teatru Cricot 2. Pisał on: „Moją bronią jest moja wyobraźnia” i wskazywał na sztukę jako na środek ocalenia człowieka. Ostatni spektakl Kantora pt. „Dziś są moje urodziny” był głosem przeciwko wszelkiej władzy, która zniewala jednostkę i ogranicza jej prawo do samostanowienia. Był protestem przeciwko XX-wiecznym totalitaryzmem: faszyzmowi i stalinizmowi.

Rocznicowe uroczystości 6 kwietnia nawiązywały do omawianego spektaklu. O godzinie 17.00 w ODiHR- Muzeum T. Kantora w Wielopolu otwarto wystawę „Tadeusz Kantor. Dziś są moje urodziny. <Organa> władzy” przygotowaną przez pracowników krakowskiej Cricoteki: Bogdana Renczyńskiego i Annę Halczak. Na tej ekspozycji znalazły się „machiny” zaprojektowane przez artystę właśnie do tego spektaklu: armata, kulomioty, czołg, policyjna „suka”, mównica, podest pomnika. Są one atrybutami władzy, jej działań w postaci indoktrynacji i represji. Artysta nazwał je „organami” władzy. W partyturze do sztuki pisał: „(…) wpada ta / HOŁOTA, /„organa władzy”, /kulomioty, /armata, /czołg, /policyjna „suka”, /partyjni sekretarze, /policjanci z pałkami, /specjalny gatunek ludzki, /„żołnierze”, /mordujący /i mordowani.” Wystawę uzupełniają zdjęcia z ostatniego spektaklu Kantora.

Kolejnym punktem programu były występy młodzieży z SP w Wielopolu Skrzyńskim pod kierunkiem Haliny Brzozy i Beaty Kruczek oraz wcześniej wspominanych uczniów PG w Wielopolu. Zaprezentowane przedstawienia, w których wykorzystano teksty samego artysty i słowa poezji, przybliżyły widzom postać Tadeusza Kantora, istotę powołania twórców sztuki oraz rolę sztuki w życiu człowieka.

Ten teatralny wymiar spotkania został pogłębiony przez występ Teatru Przedmieście z Rzeszowa. Młodzi aktorzy wystawili sztukę pt. „Obietnica”, jej reżyserem oraz autorką scenariusza jest Aneta Adamska. „Obietnica” wprowadziła nas w świat ludzkiej wrażliwości oraz wywołała zadumę nad tajemnicami ludzkiego losu.

Na obchody 96. rocznicy urodzin sławnego Wielopolanina przybyli m.in.: Małgorzata Palka – wnuczka Zofii Kantor (siostry T. Kantora), Ewa Kaczmarczyk – wicedyrektor Ośrodka Dokumentacji Sztuki T. Kantora Cricoteka w Krakowie, Marek Jastrzębski- dyrektor WDK w Rzeszowie, Czesław Leja – wójt gminy Wielopole Skrzyńskie, dr Władysław Tabasz, Julian Zegar- prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wielopolskiej im. T. Kantora, dyrektorzy szkół: Krystyna Paryś, Stanisław Paryś, Marek Śliwiński oraz radni z przewodniczącym Rady Gminy Robertem Pieczonką na czele.

Wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie imprezy oraz przybyłym gościom serdecznie dziękujemy.

Maria Wójcik

Skip to content