Dawny i współczesny Broniszów

Tu, gdzie kwitną róże czerwone

 W Wielopolce się słońce przygląda

Tak niewiele do szczęścia mi trzeba

Gdy na wieś mą, Broniszów, spoglądam.

(S. Marciniec)

 

Przeszłość niezapisana w dokumentach, książkach, zdjęciach i w naszej pamięci bezpowrotnie odejdzie. Dlatego warto zbierać jej okruchy i tworzyć z nich historyczną mozaikę. Szkoda, że tak mało oglądamy się za siebie. Nasi rodzice i dziadkowie noszą w swych sercach całe bogactwo lat minionych, ale czy my chcemy czerpać z tego bogactwa? Wsłuchajmy się w ich wspomnienia. Może to ostatnia okazja. Spojrzenie wstecz to droga do odnalezienia zagubionych wartości i dostrzeżenia niepowtarzalnego piękna lat minionych.

Mieszkańcy Broniszowa mieli okazję do refleksji nad przeszłością i teraźniejszością rodzinnej miejscowości w ubiegłym roku, gdy wioska obchodziła swój 730- letni jubileusz. Przyczynkiem do obchodów i zachętą do spojrzenia wstecz był także konkurs na album o tematyce „Broniszów dawniej i dziś” zorganizowany przez Bibliotekę Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim w partnerstwie ze Szkołą Podstawową im. Karola Olszewskiego w Broniszowie, Urzędem Gminy w Wielopolu Skrzyńskim, Klubem Seniora oraz z OSP w Broniszowie (działanie organizowane w ramach Programu Rozwoju Bibliotek).

Adresatami konkursu były rodziny mieszkające w Broniszowie. Powstało 7 prac, autorstwa rodzin: Magdoniów, Woźnych, Krasoniów, Kolebuków, Kosińskich, Świętoniów, Dudów oraz rodziny Bober. Przy ocenie albumów brano pod uwagę takie kryteria jak: zgodność z tematem, estetyka pracy, bogactwo treści, wzbogacenie tekstu dawnymi i współczesnymi fotografiami Broniszowa i zdjęciami rodzinnymi, poprawność stylistyczna i językowa oraz pomysłowość i oryginalność.

Komisja w składzie: Krystyna Wlezień – zastępca wójta Gminy Wielopole, Teresa Świniuch – dyrektor SP w Broniszowie, Dorota Łuszcz- z-ca dyrektora GOKiW oraz Renata Piękoś- nauczycielka plastyki SP w Broniszowie i Katarzyna Sikora- instruktorka GOKiW oceniła prace w sposób następujący:

I miejsce: Agnieszka, Radosław i Janusz Boberowie

II miejsce: Zofia i Tomasz Kosińscy

III miejsce: Anetta, Grzegorz i Edward Kolebukowie.

Przyznano równorzędne wyróżnienia dla: Faustyny i Michała Woźny, Aleksandry i Krzysztofa Magdoniów, Katarzyny, Gabrieli, Aleksandry, Agaty i Zbigniewa Krasoniów, Andżeliki i Małgorzaty Świętoń oraz Klaudii, Magdaleny i Kacpra Dudów.

Wyniki konkursu ogłoszono oraz dyplomy i nagrody wręczono w czasie gminnego spotkania opłatkowego 6 stycznia w GOKiW. Albumy poświęcone historii i współczesności Broniszowa  przeszły na własność Szkoły Podstawowej im. K. Olszewskiego w Broniszowie.

Broniszów, pomimo, iż położony jest nieco na uboczu, posiada ciekawą historię i aktywnych mieszkańców, o czym świadczy udział w tym niełatwym konkursie oraz zaangażowanie partnerów projektu. Wszystkim uczestnikom i partnerom serdecznie dziękujemy, a zainteresowanych albumami odsyłamy w gościnne progi Szkoły Podstawowej w Broniszowie, gdzie można je obejrzeć, przeczytać, a może i skorzystać z nich przy pisaniu np. uczniowskiej czy studenckiej pracy.

 

                                                                                                 Maria Wójcik

 

Skip to content