Mieszkańcy Wielopola pamiętają o Ofiarach Tragicznego Pożaru.

Dodane przez: w dniu 12 maja 2021

Od 66 lat 11 maja dla mieszkańców Wielopola Skrzyńskiego jest dniem szczególnym, zadumy, smutku i refleksji z powodu nagłej śmierci w Pożarze Baraku Szkolnego 58 osób z Wielopola Skrzyńskiego. W tym roku z powodu pandemii nie mogliśmy zorganizować kolejnej rocznicy przy pomniku Ofiar Pożaru Baraku Szkolnego, tylko o godzinie 18:00 odbyła się Msza Święta koncelebrowana w intencji Ofiar w naszym kościele parafialnym pw. Matki Bożej Wniebowziętej na której śpiewał Chór Rolników im. Stanisława Świerada działający w GOKiW Wielopole Skrzyńskie oraz Chór Echo z Kolejowego Domu Kultury z Jasła. Po niej odbyła się krótka modlitwa przy pomniku, którą poprowadził Ks. Proboszcz Mariusz Siniak, następnie delegacje Samorządu Gminy Wielopole Skrzyńskie, Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim, Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wielopolskiej im. Tadeusza Kantora, Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielopolu Skrzyńskim z pocztem sztandarowym, Wielopolskiego Stowarzyszenia Kobiet „Pasjonatki Tradycji” złożyły kwiaty i zapaliły znicze. Wszyscy wierzymy ze za rok Msza Święta i główna uroczystość rocznicowa odbędzie się już przy pomniku Ofiar tragicznie zmarłych.

Skip to content