Mieszkańcy Wielopola pamiętają o Ofiarach Tragicznego Pożaru.

| 12 maja 2021

Od 66 lat 11 maja dla mieszkańców Wielopola Skrzyńskiego jest dniem szczególnym, zadumy, smutku i refleksji z powodu nagłej śmierci w Pożarze Baraku Szkolnego 58 osób z Wielopola Skrzyńskiego. W tym roku z powodu pandemii nie mogliśmy zorganizować kolejnej rocznicy przy pomniku Ofiar Pożaru Baraku Szkolnego, tylko o godzinie 18:00 odbyła się Msza Święta koncelebrowana […]

Skip to content