„Wesoło śpiewajmy chwałę Panu dajmy”

Dodane przez: w dniu 4 lutego 2020

„Śpiewać pięknie Bogu, to znaczy śpiewać z radością. Co znaczy śpiewać z radością? Znaczy to, aby rozumieć, że nie można wyrazić słowami tego, co śpiewa się sercem”.

Słowami Św. Augustyna, 2 lutego 2020r.  rozpoczął się Koncert Kolęd i Pastorałek „Wesoły śpiewajmy chwałę Panu dajmy” w Kościele pw. Św Mikołaja w Brzezinach. Organizatorem wydarzenia był Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim, a honorowy patronat objęli: Dziekan Dekanatu Wielopolskiego ks. Józef Kłosowski oraz Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie Pan Marek Tęczar.

Uroczystość rozpoczęła się od Mszy Św. w intencji wszystkich Chórzystów biorących udział w koncercie. Chóry przyciągnęły na swój występ wielu wiernych, nie tylko z parafii, ale również z całej gminy. W tym roku najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki podczas koncertu zaprezentowali: Męski Chór Rolników im. Stanisława Świerada z Wielopola Skrzyńskiego – dyrygent Pan Piotr Larysz, Chór Mieszany „Seniores” z Nawsia, którym dyrygował Pan Zbigniew Sroka, Chór Mieszany „Gloria” z Brzezin, którym dyrygował Pan Grzegorz Piękoś, Chór Mieszany „Opoka” z Glinika, którym dyrygował Pan Robert Kolebuk, Grupa Biesiadna „Victoria” z Broniszowa, pod kierownictwem Pana Andrzej Roga i Pani Sławomiry Marciniec  oraz Chóry Połączone ze Szkoły Podstawowej im. Sybiraków z Nawsia, Szkoły Podstawowej im. prof. Karola Olszewskiego z Broniszowa i Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Marii Kantora z Wielopola Skrzyńskiego, którymi dyrygował Pan Tomasz Andreasik.

Po wszystkich występach głos zabrali Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie Pan Marek Tęczar, Dziekan Dekanatu Wielopolskiego ks. Józef Kłosowski oraz Dyrektor GOKiW w Wielopolu Skrzyńskim Pan Marcin Świerad, którzy w swoich przemówieniach podziękowali artystom za przepięknie zaśpiewane kolędy i pastorałki oraz złożyli serdeczne życzenia. Następnie Wójt Gminy wraz z Księdzem Dziekanem wspólnie wręczyli pamiątkowe statuetki oraz podziękowania.

Na zakończenie wszystkie Chóry, którymi dyrygował Ks. Łukasz Chłopek Wikariusz Parafii pw. Św. Mikołaja w Brzezinach przy akompaniamencie Pana Grzegorza Piękosia , wspólnie odśpiewały kolędę „Kiedy Król Herod Królował”. Wszyscy, którzy brali udział w tegorocznym Koncercie, będą mile wspominać zarówno wysłuchane kolędy jak i przeżycia towarzyszące wspólnemu kolędowaniu. Serdecznie dziękujemy za poświęcony na przygotowanie i udział w koncercie czas oraz za zaangażowanie, które przyczynia się do kultywowania tej pięknej tradycji chrześcijańskiej.

Zapraszamy do galerii zdjęć