„Nowy Rok Bieży”

Dodane przez: w dniu 21 stycznia 2020

To już tradycja pielęgnowana od wielu lat. W minioną sobotę 18 stycznia w Sali Ośrodka Kultury w Wielopolu Skrzyńskim, odbyło się Spotkanie Noworoczne ph. „Nowy Rok Bieży”. Organizatorami byli Wójt Gminy, Rada Gminy oraz Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim. Uroczystość uświetnił występ Grupy Obrzędowej „Rochy” z Sędziszowa Małopolskiego, która zaprezentowała widowisko obrzędowe pt. „Zagorzycka Kolęda z Herodem”. Kierownikiem oraz choreografem grupy jest Pani Krystyna Szczerbiak. W świąteczny nastrój wprowadził gości również koncert kolęd w wykonaniu Dominiki Wojnarowskiej i Moniki Traciak. W spotkaniu wzięli udział Proboszcz Parafii pw. NMP Wniebowziętej ks. Mariusz Siniak, Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie Pan Marek Tęczar, Dyrektor Biura Posła Kazimierza Moskala Pani Beata Prokop, Radni Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego Pan Rafał Bokota i Pan Marcin Świerad, Pani Beata Wiśniewska Przewodnicząca Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie wraz z Paniami i Panami Radnymi, Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Św. Michała Archanioła w Wielopolu Skrzyńskim,   Dyrektorzy Szkół, Sołtysi poszczególnych Sołectw, Sponsorzy oraz Przedsiębiorcy, Kluby Seniora, Koła Gospodyń Wiejskich, Prezesi oraz Naczelnicy OSP z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie. Podczas spotkania Wójt Gminy, przybliżył najważniejsze osiągnięcia zrealizowane w poprzednim roku, a następnie wraz z Przewodniczącą Rady Gminy złożyli wszystkim serdecznie życzenia noworoczne. Poczęstunek na spotkanie przygotowały Panie ze Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich „Broniszowianki” z Broniszowa. Po części artystycznej przyszedł czas na życzenia oraz dzielenie się opłatkiem. Spotkaniu towarzyszyła miła i serdeczna atmosfera oraz świąteczny nastrój.

Zapraszamy do galerii zdjęć