Gminne Obchody 101 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości

Dodane przez: w dniu 15 listopada 2019

Dzień 11 listopada skłania nas do przypomnienia losów Ojczyzny i do szacunku dla tych, którzy podjęli wyzwanie historii, potrafili wywalczyć, zorganizować i wreszcie obronić odrodzone państwo.

W Wielopolu Skrzyńskim odbyły się Gminne Obchody 101 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, których organizatorami byli: Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie, Rada Gminy oraz Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia kwiatów pod pomnikiem „Uczestników Walk o Wolną Polskę” w Wielopolu Skrzyńskim.
Kwiaty złożyli: delegacja Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego: Pani Bernadeta Frysztak – Wicestarosta Powiatu, Pan Andrzej Bączkowski – Etatowy Członek Zarządu, delegacja Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie oraz Samorządu Gminy: Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy, Pani Beata Wiśniewska – Przewodnicząca Rady Gminy, Pani Maria Żywot – Radna Rady Gminy,  w imieniu Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Pana Kazimierza Moskala, kwiaty złożyła Pani Beata Prokop- Dyrektor Biura Poselskiego, delegacja Zarządu Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Wielopolu Skrzyńskim: Pani Renata Góra, Pan Tadeusz Kopala – Radny Rady Gminy,  Pan Jan Świstak – Prezes Zarządu Gminnego PSL w Wielopolu Skrzyńskim, delegacja Prawa i Sprawiedliwości w Wielopolu Skrzyńskim: Pan Rafał Bokota – Radny Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, Pan Janusz Kipa – Radny Rady Gminy, Pan Janusz Misiora – Radny Rady Gminy, delegacja Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wielopolskiej im. Tadeusza Marii Kantora w Wielopolu Skrzyńskim: Pan Stanisław Paryś – Prezes Zarządu Towarzystwa, Pan Franciszek Ślusarczyk – Wiceprezes Zarządu Towarzystwa, Pan Robert Pieczonka, delegacja Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kantora w Wielopolu Skrzyńskim: Pan Piotr Czaja – Zastępca Dyrektora Szkoły, Pani Regina Tęczar, Pani Wiesława Szpara, delegacja Szkoły Podstawowej im. prof. Karola Olszewskiego w Broniszowie: Pani Teresa Świniuch – Dyrektor Szkoły, Pani Elżbieta Lech, Pani Renata Piękoś, delegacja Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Gliniku: Pani Wioletta Sarna – Dyrektor Szkoły, Pan Janusz Kipa – Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców, Pan Janusz Wójcik, delegacja Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Nawsiu: Pani Adrianna Sulimirska – Dyrektor Szkoły, Pani Dorota Pociask, Pani Wiesława Muła, delegacja Szkoły Podstawowej nr 2
w Brzezinach – Berdechowie: Pani Małgorzata Przydział – Dyrektor Szkoły, Pani Irena Walat – Przewodnicząca Rady Rodziców, Honorata Sikora, delegacja Samorządowego Przedszkola „Krasnala Hałabały” w Wielopolu Skrzyńskim: Pani Barbara Musiał – Dyrektor Przedszkola, Pani Iwona Misiorek, Pani Małgorzata Tęczar – Skóra, delegacja „Kantorówki” ODiHR – Muzeum Tadeusza Kantora: Pani Irena Walat – kierownik, Pani Dominika Wojnarowska.

Gminne Obchody 101 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości

Następnie w Kościele Parafialnym pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Wielopolu Skrzyńskim odbyła się uroczysta Msza Św. za Ojczyznę z intencji Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie, koncelebrowana  przez Ks. Mariusza Siniaka Proboszcza Wielopolskiej Parafii.

Po Mszy Św. nastąpił przemarsz uczestników do Sali Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku
w Wielopolu Skrzyńskim, gdzie odbyła się część artystyczna, która rozpoczęła się odśpiewaniem Hymnu Polski, wraz z Gminną Orkiestrą Dętą działającą przy OSP i Filii Ośrodka Kultury w Brzezinach pod batutą Pana Eugeniusza Stępaka. W uroczystości udział wzięli również Mażoretki – Grupa Kadetek i Juniorek, działające przy Filii Ośrodka Kultury w Brzezinach. ” Związek Strzelecki „Strzelec” oraz Orlęta, działający przy Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Nawsiu. Zaprezentowały się również poczty sztandarowe jednostek OSP z: Broniszowa, Brzezin, Nawsia, Wielopola Skrzyńskiego oraz Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kantora w Wielopolu Skrzyńskim, Szkoły Podstawowej im. Karola Olszewskiego w Broniszowie, Szkoły Podstawowej im. mjra Ludwika Marszałka „Zbroi” w Brzezinach, Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Nawsiu oraz Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Następnie głos zabrał Pan Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie, który w swoim przemówieniu podkreślał znaczenie symboli patriotycznych oraz wagę wydarzeń upamiętniających odzyskanie przez Polskę Niepodległości.

Na zakończenie uroczystości Pan Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie wręczył podziękowania za przygotowanie programu artystycznego.

Wszystkim, którzy wzięli udział w Gminnych Obchodach Święta Niepodległości składamy serdeczne podziękowania za udział oraz modlitwę w intencji Ojczyzny.

Po wystąpieniu Wójta Gminy dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kantora w Wielopolu Skrzyńskim pod kierunkiem Pani Aniki Brzozy – Zygmunt, Pani Pauliny Siuta, Pani Magdaleny Pas, Pana Tomasza Andreasika przedstawiły wzruszający montaż słowno-muzyczny pt. „Pisk Orła Białego”. Uroczystość uświetnił również Koncert Pieśni Patriotycznych w wykonaniu Męskiego Chóru Rolników im. Stanisława Świerada pod dyrygenturą Pana Piotra Larysza.

Zapraszamy do galerii
Skip to content