Spotkanie Noworoczne w Wielopolu Skrzyńskim 12.01.2019

Dodane przez: w dniu 18 stycznia 2019

12 stycznia 2019r. w Sali Ośrodka Kultury w Wielopolu Skrzyńskim odbyło się coroczne Spotkanie Noworoczne ph. „Nowy Rok Bieży”. Wydarzenie  to wpisało się do tradycji. Organizatorami byli: Wójt Gminy, Rada Gminy oraz Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim. Uroczystość uświetnił występ Grupy Wokalno – Instrumentalnej z Brzezin, która wykonała piękne kolędy. Zaproszeni goście mogli również podziwiać dwa Widowiska Obrzędowe: „Wilija” oraz „Na Szczepana”, nawiązujące do pięknych tradycji bożonarodzeniowych naszego regionu  zaprezentowane przez Zespół Obrzędowy „Futomianie” z Futomy działający przy GOK w Błażowej, gdzie Dyrektorem jest Pan Andrzej Wróbel, który również gościł na spotkaniu.  W spotkaniu wziął udział oraz poświęcili opłatki Dziekan Dekanatu Wielopolskiego, a zarazem Proboszcz Parafii pw. Św. Mikołaja w Brzezinach Ks. Józef Kłosowski oraz Wikariusz Parafii pw. NMP Wniebowziętej w Wielopolu Skrzyńskim Ks. Piotr Soja. Wśród gości znaleźli się również: Radni Powiatowi, Dyrektorzy Szkół, Sołtysi poszczególnych Sołectw, Sponsorzy oraz Przedsiębiorcy, Kluby Seniora, Koła Gospodyń Wiejskich, Prezesi oraz Naczelnicy OSP z Terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie. Podczas spotkania Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie Pan Marek Tęczar, przybliżył najważniejsze osiągnięcia inwestycyjne zrealizowane w mijającym roku i przedstawił plan działania na rok 2019r., a następnie wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Panią Beatą Wiśniewską złożyli wszystkim serdeczne życzenia noworoczne. Poczęstunek przygotowały Panie z KGW z Nawsia i Glinika. Na stole znalazły się pierogi, żurek z ziemniakami oraz szarlotka. Wszystkim bardzo smakowały wszystkie tradycyjne potrawy.  Po części artystycznej był czas na życzenia, dzielenie się opłatkiem oraz wspólne kolędowanie. Uroczystość przebiegła w miłej i serdecznej atmosferze.