I Międzynarodowe X Ogólnopolskie Prezentacje Teatrów Poszukujących o Nagrodę im. Tadeusza Kantora

| 5 czerwca 2018

W dniach od 1 do 3 czerwca 2018r.  w Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim odbywały się prezentacje Teatrów Poszukujących o Nagrodę im. Tadeusza Kantora. Organizatorem było Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wielopolskiej im. Tadeusza Marii Kantora w Wielopolu Skrzyńskim, współorganizatorami byli: Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie […]

Protokół I Międzynarodowych X Ogólnopolskich Prezentacji Teatrów Poszukujących o nagrodę im. Tadeusza Kantora „Wielopole 2018”

| 3 czerwca 2018

Gratulujemy zwycięstwom a wszytkim dziękujemy za udział

| 3 czerwca 2018

Gratulujemy zwycięstwom a wszystkim dziękujemy za udział

PROGRAM WYDARZEŃ – I MIĘDZYNARODOWE, X OGÓLNOPOLSKIE PREZENTACJE TEATRÓW POSZUKUJĄCYCH O NAGRODĘ IM. TADEUSZA KANTORA – WIELOPOLE 2018’

| 1 czerwca 2018

Skip to content