VI Koncert Chórów im. Stanisława Świerada 24.06.2018

Dodane przez: w dniu 27 czerwca 2018

24 czerwca 2018r. w Kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Wielopolu Skrzyńskim, odbył się VI Koncert Chórów im. Stanisława Świerada. Organizatorami byli: Gminny Ośrodek Kultury
i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim oraz Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie. Honorowy Patronat objęli: Dyrektor WDK Rzeszów – Marek Jastrzębski oraz Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie – Marek Tęczar.

Po złożeniu wiązanek na grobie ś.p. Stanisława Świerada, odbyła się uroczysta Msza Św. w intencji
ś.p. Stanisława Świerada koncelebrowana przez Ks. Michała Polańskiego, Ks. Jacka Tomaszewskiego i Ks. Dona Ettoro. Koncert rozpoczął się po Mszy Św. .
Wystąpili:
– Chór „Zorza” z Kołaczyc,
– Chór „Echo” z Wiśniowej,
– Chór Mieszany „Cantus” z GCKSiR w Świlczy z siedzibą w Trzcianie,
– Chór Mieszany „Opoka” z Glinika
– Chór „Seniores” z Nawsia,
– Chór „Gloria” z Brzezin,
– Męski Chór Rolników im. Stanisława  Świerada z Wielopola Skrzyńskiego

Każdy Chór otrzymał pamiątkowy dyplom oraz grawerton i teczki na nuty, ufundowane przez Dyrektora WDK w Rzeszowie Marka Jastrzębskiego. Nagrody wręczali: Przedstawicielka Dyrektora WDK
w Rzeszowie Danuta Pado oraz zaproszeni goście: Wicestarosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego Bernadeta Frysztak, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego Agnieszka Ochał, Radna Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie Renata Góra, Dziekan Dekanatu Wielopolskiego Ks. Józef Kłosowski, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczycach Ewa Piekarska, Dyrektor Ośrodka Kultury w Wiśniowej Władysław Salomon, Przełożona Zgromadzenia Sióstr Św. Michała Archanioła
w Wielopolu Skrzyńskim siostra Marietta.

Po Koncercie Członkowie Chóru z Wielopola Skrzyńskiego odczytali protokół z zebrania sprawozdawczo-wyborczego, w którym podjęli uchwałę o zmianie nazwy Chóru, który od dnia 24.06.2018r. będzie nosił nazwę Męski Chór Rolników im. Stanisława Świerada. Podjęli również uchwałę, w której Członkowie Chóru wybierają Tadeusza Bujaka na Honorowego Prezesa Chóru.
Po wręczeniu pamiątkowego grawertonu oraz Listów Gratulacyjnych, odbył się finał Koncertu.
Na zakończenie wszystkie Chóry z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości wykonały pieśń „Boże Coś Polskę” pod dyrygenturą Piotra Larysza- Dyrygenta Chóru z Wielopola Skrzyńskiego.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Chórzystom i Dyrygentom i zapraszamy za rok, tym razem do Wiśniowej.

Zobacz galerie

Skip to content