Spotkanie Klubu Seniora – Broniszów

Dodane przez: w dniu 29 listopada 2017

Spotkanie Klubów Seniora z Gminy Wielopole Skrzyńskie połączone z odwiedzinami mieszkańców Broniszowa z województwa Świętokrzyskiego Gmina Kazimierza Wielka. W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Kazimierzy Wielkiej Pan Adam Bodziuch, Sołtys Broniszowa ( Świętokrzyskiego ) Aleksander Pietrzyk z Mieszkańcami. Wicedziekan Dekanatu Wielopolskiego, Proboszcz Parafii p.w. Św. Bartłomieja w Łączkach Kucharskich Ksiądz Marian Baran oraz Pani Wicestarosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego Bernadeta Frysztak, Wójt Gminy Wielopole Pan Marek Tęczar Radni Gminy Wielopole Skrzyńskie Pani Maria Żywot, Beata Wiśniewska Pan Lucjan Janik, Adam Galas – Sołtys Sołectwa Broniszów ( Gmina Wielopole Skrz. ). Wszyscy mogli oględność spektakl pt. „Ja tam byłem – wesele” przygotowany przez grupę teatralną z Broniszowa ( Wielopolskiego) – scenariusz i reżyseria Sławomira Marciniec. Na scenie zaprezentował się również zespół śpiewaczy z Broniszowa ( Świętokrzyskiego)   któremu na gitarze akompaniował Pan sołtys Aleksander Pietrzyk. Spotkanie prowadził Dyrektor GOKiW Pan Marcin Świerad. Panu Prezesowi Klubu Seniora Zygmuntowi Wleźniowi całemu Zarządowi Klubu Seniora z Broniszowa dziękujemy za wspaniałą zabawę.

 

Zapraszamy do galerii