Jubileusz 25-lecia Klubu Seniora w Wielopolu Skrzyńskim

| 17 listopada 2017

            Pierwszym Klubem Seniora, który powstał w Gminie Wielopole Skrzyńskie, był Klub Seniora w Wielopolu Skrzyńskim, założony w 1992r. z inicjatywy ówczesnej Pani Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim Marii Skałuba. Pierwszym Prezesem Klubu Seniora został wybrany Pan Edward Zabiegły. W skład zarządu wchodzili również: Pani Maria Skałuba i Pan Ignacy Bykowski. […]