Gminne Obchody 99 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości Wielopole Skrzyńskie 11 listopada 2017r.

Dodane przez: w dniu 14 listopada 2017

Gminne Obchody 99 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości
Wielopole Skrzyńskie 11 listopada 2017r.

 

            W dniu 11 listopada 2017r. w Wielopolu Skrzyńskim, odbyły się Gminne Obchody 99 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, których organizatorami byli: Wójt Gminy, Rada Gminy oraz Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim. Obchody rozpoczęły się uroczystym złożeniem kwiatów pod pomnikiem „Uczestników Walk o Wolną Polskę” obok Szkoły Podstawowej
w Wielopolu Skrzyńskim. Kwiaty złożyły delegacje: w imieniu Samorządu Gminy wiązankę złożyli: Pan Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie, Pan Łukasz Dziok – Zastępca Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie oraz Pani Maria Żywot – Radna Gminy Wielopole Skrzyńskie, delegacja Radnych Gminy Wielopole Skrzyńskie „Samorząd i Gospodarka”: Pani Renata Góra oraz Pan Tadeusz Kopala, delegacja Zarządu Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Wielopolu Skrzyńskim: Pan Jan Świstak Radny Gminy oraz Prezes Zarządu Gminnego PSL w Wielopolu Skrzyńskim, Pan Marcin Świerad – Radny Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego oraz Pan Zbigniew Pasela, delegacja Prawa i Sprawiedliwości
w Wielopolu Skrzyńskim: Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim, Pani Barbara Wójcik oraz Pan Jan Bokota – Pełnomocnik Gminny Prawa i Sprawiedliwości, delegacja Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wielopolskiej im. Tadeusza Marii Kantora w Wielopolu Skrzyńskim: Pan Stanisław Paryś Prezes Zarządu Towarzystwa, Pan Franciszek Ślusarczyk Wiceprezes Zarządu Towarzystwa, delegacja Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kantora w Wielopolu Skrzyńskim: Pan Marek Śliwiński Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim wraz z Gronem Pedagogicznym: Panią Anną Sypień oraz Panią Reginą Tęczar, delegacja Szkoły Podstawowej im. prof. Karola Olszewskiego w Broniszowie: Pani Teresa Świniuch Dyrektor Szkoły Podstawowej w Broniszowie wraz z Gronem Pedagogicznym: Panem Dariuszem Wielgus oraz Panem Ernestem Radoń, delegacja Samorządowego Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim: Pani Barbara Musiał Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim wraz z Gronem Pedagogicznym: Panią Urszulą Arciszewską oraz Panią Marzeną Drygaś – Kalisztan, delegacja uczniów Publicznego Gimnazjum im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim: Agnieszka Chmura, Anna Święch oraz Patryk Ciołkosz, delegacja Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Berdechowie: Sandra Śliwa, Adam Trznadel oraz Maciej Wójtowicz.

             Po złożeniu kwiatów, w  Kościele Parafialnym pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej 
w Wielopolu Skrzyńskim, odbyła się uroczysta Msza Św.  w intencji Ojczyzny, koncelebrowana przez
Ks. Mariusza Siniaka Proboszcza Parafii pw. NMP Wniebowziętej w Wielopolu Skrzyńskim oraz Ks. Jacka Cierpicha Proboszcza Parafii pw. Św. Andrzeja Boboli w Nawsiu.

            Po zakończeniu uroczystej Mszy Św. nastąpił przemarsz uczestników do Sali Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim, gdzie odbył się koncert patriotyczny, który rozpoczął
się odśpiewaniem Hymnu Polski, wraz z Gminna Orkiestrą Dętą działającą przy OSP i Filii Ośrodka Kultury w Brzezinach pod batutą Pana Eugeniusza Stępaka. Na uroczystości zaprezentowały się Poczty Sztandarowe: jednostek OSP z: Broniszowa, Brzezin, Glinika, Nawsia, Wielopola Skrzyńskiego, Wielopola Skrzyńskiego – Sośnice oraz  Publicznego Gimnazjum im. Ks. Jerzego Popiełuszki
w Wielopolu Skrzyńskim, Szkoły Podstawowej im. Karola Olszewskiego w Broniszowie, Szkoły Podstawowej im. mjra Ludwika Marszałka „Zbroi” w Brzezinach, Szkoły Podstawowej im. Sybiraków
w Nawsiu oraz Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego. W uroczystości udział wzięli również: Związek Strzelecki „Strzelec” działający przy Publicznym Gimnazjum im. Ks. Jerzego Popiełuszki
w Wielopolu Skrzyńskim oraz Orlęta ze Szkoły Podstawowej im. Sybiraków z Nawsia.  Zespół Regionalny „Wielopolanie” działający przy Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim, który przygotowała Pani Magdalena Tabasz-Mazur, zatańczył „Poloneza” oraz wykonał pieśni patriotyczne.  Montaż słowno-muzyczny pt. „Pisk Białego Orła”, przygotowali Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. prof. Karola Olszewskiego w Broniszowie pod kierunkiem Pani Renaty Piękoś i Pani Elżbiety Lech. Uroczystość uświetnił koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu połączonych chórów męskich: „Echo” z Jasła oraz „Rolników” z Wielopola Skrzyńskiego, pod dyrygenturą Pana Piotra Larysza. Część artystyczną swoim programem reprezentacyjnym zakończyły Mażoretki – Grupa Kadetek oraz Juniorek, działające przy Filii Ośrodka Kultury w Brzezinach, przygotowane przez Panią Klaudynę Szpara.

            Na zakończenie uroczystości Pan Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie wręczył podziękowania dla zespołów biorących udział w koncercie.

            Wszystkim, którzy wzięli udział w Gminnych Obchodach Święta Niepodległości składamy serdeczne podziękowania za udział oraz modlitwę w intencji Ojczyzny.

 

Tekst
Dominka Traciak
GOKiW Wielopole Skrzyńskie

Zapraszamy do glorii zdjęć