Godziny Biblioteka Wielopole

| 3 października 2017

Godziny Biblioteka Glinik

| 3 października 2017

Godziny Biblioteka Brzeziny

| 3 października 2017

Uwaga Biblioteka Nawsie

| 3 października 2017

FOK Nawsie

| 3 października 2017

FOK Brzeziny

| 3 października 2017