„Akademia Kreatywności” – warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży

Informacje

„Akademia Kreatywności” – warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży

„Akademia Kreatywności” działała od września 2008 do lutego 2009 roku, powstała
z inicjatywy Lokalnej Grupy Wsparcia „Dajmy Szansę Młodym” pod auspicjami Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim.

Projekt finansowany był ze środków Programu „Działaj Lokalnie VI” Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, za pośrednictwem Lokalnej Organizacji Grantowej w Sielcu.

W warsztatach uczestniczyły dzieci ze Szkoły Podstawowej i młodzież z Publicznego Gimnazjum w Wielopolu Skrzyńskim:

Błoniarz Amanda, Bujak Kamila, Cabaj Anna, Cabaj Ewelina, Cabaj Mateusz, Czaja Ewelina, Czaja Mateusz, Chmiel Klaudia, Drąg Andżelika, Drąg Daniel, Duwer Gabriela, Froń Klaudia, Froń Michał, Grodzka Gabriela, Gudziej Weronika, Kiebała Anna, Kopala Monika, Kruczek Magdalena, Misiora Justyna, Misiura Mariola, Mroczka Aleksandra, Ozga Agata, Pacocha Elżbieta, Pawłowska Monika, Pazdan Marta, Rałowska Justyna, Rałowska Wioletta, Skałuba Marzena, Sadowski Andrzej, Sadowska Patrycja, Stawarz Aneta, Stawarz Katarzyna, Śliwa Monika, Tabasz Magdalena, Tenczar Wioletta, Wdowik Martyna, Wdowik Sabina, Wierzchołek Agnieszka, Wojnarowska Wiktoria, Wośko Sebastian, Wójcik Marlena, Wójcik Milena, Wójcik Zuzanna, Zając Anna, Zegar Barbara, Zabiegły Magdalena, Ziobro Patrycja

Zajęcia prowadziła Pani Wioleta Malska – nauczycielka plastyki w Publicznym Gimnazjum w Wielopolu Skrzyńskim, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Wydarzenia

Celem prowadzonych warsztatów było rozbudzanie i rozwijanie artystycznych zainteresowań młodych ludzi. W ramach „Akademii Kreatywności” oprócz zajęć plastycznych w świetlicy organizowane były różne akcje plastyczne, wystawy i happeningi:

I miesiąc – wrzesień

„Pocztówka z Wielopola i okolicy”

  1. Cykl zajęć plenerowych w Wielopolu i okolicach gminy Wielopole Skrzyńskie
  2. Wystawa prac wykonanych na zajęciach
  3. Wybór najciekawszych prac i zamieszczenie ich w formie reprodukcji na specjalnie wydanej widokówce

II miesiąc- październik

I.„Oblicza jesieni” – plener malarski na terenie ogrodu botanicznego w Bolestraszycach

  1. Całodniowy plener malarski na terenie Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach.

(Podczas pobytu w Bolestraszycach zorganizowano integracyjne ognisko dla uczestników)

  1. Poplenerowa wystawa prac w GOKiW

Podczas uroczystego otwarcia wystawy wszystkim uczestnikom pleneru wręczono pamiątkowe dyplomy. W tym wydarzeniu uczestniczyli m.in. Pan Marek Śliwiński – dyrektor Szkoły Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim, Pan Marcin Świerad- Dyrektor GOKIW, Pani Danuta Tebich, która reprezentowała Urząd Gminy w Wielopolu Skrzyńskim oraz niektórzy rodzicie młodych artystów.

II.„Ptaki odlatują”- akcja plenerowa na rynku w Wielopolu

Uczestnicy warsztatów wykonali różnymi technikami modele przeróżnych ptaków.

Zaplanowana akcja plastyczna „Ptaki odlatują” miała odbyć się na wielopolskim rynku. Niestety było to niemożliwe ze względu na deszczową pogodę. Dlatego przygotowane na to wydarzenie prace – piękne ptaki umieszczono przed budynkiem GOKiW, gdzie można je było podziwiać jeszcze przez kilka dni.

III miesiąc- listopad

„Jesienne impresje” – cykl zajęć integracyjnych. Zajęcia malarskie skorelowane z muzycznymi, tanecznymi, teatralnymi.

Zwieńczeniem cyklu zajęć były prezentacje sceniczne oraz wystawa prac plastycznych pt. „Jesienne Impresje”. Podczas tego wydarzenia artystycznego swoją twórczość na temat uroków jesieni prezentowały dzieci i młodzież z warsztatów plastycznych, młodzież z kółka teatralnego z Publicznego Gimnazjum, chór gimnazjalny oraz Zespół Tańca Nowoczesnego RED ANGELS (młodsza grupa). Występom przyglądali się rodzice, rodzeństwo i koledzy młodych artystów.

IV miesiąc- grudzień

Happening uliczny pt. „Kartka świąteczna”
– nawiązanie do happeningu autorstwa T. Kantora oraz „Wielopolskie Anioły – happening uliczny połączony z wywiadem wśród mieszkańców Wielopola

Dzieci i młodzież wykonali gigantycznych rozmiarów kartki, na których wypisali życzenia świąteczne. Wykonano również ze styropianu, gliny, pleksi postaci Aniołów.

Uczestnicy warsztatów oraz członkowie Kółka Dziennikarskiego, działającego przy Gimnazjum Publicznym w Wielopolu Skrzyńskim zanieśli kartki świąteczne do Urzędu Gminy, Publicznego Przedszkola, Publicznego Przedszkola oraz lokalnych przedsiębiorców. Przy tej okazji mieszkańcom „przedstawiono” wykonane na zajęciach Anioły i przeprowadzono wywiady z Panią Krystyną Wlezień – Zastępcą Wójta Gminy oraz Stanisławem Parysiem Dyrektorem Publicznego Gimnazjum w Wielopolu Skrzyńskim, n temat „Wielopolskich Aniołów”.

V miesiąc- Styczeń

Konkurs „Gwiazdki świąteczne”

Uczestnicy Akademii wykonali kompozycję gwiazdek świątecznych. W konkursie przyznano nagrody uczestnikom:

I. miejsce Justynie Misiora

II. miejsce Ewelinie Czaja

III. miejsce Gabrieli Duwer

VI miesiąc – luty

Konkurs plastyczny najpiękniejszą, najstraszniejszą i najoryginalniejszą maskę karnawałową . (Maski wykonano z paper maché i pomalowane.)

W konkursie przyznano nagrody uczestnikom:
trzy równorzędne I miejsca: Agnieszce Wierzchołek i Monice Kopali,

Mateuszowi Czaja,

Sebastianowi Wośko
oraz dwa wyróżnienia: Mateuszowi Cabajowi i Zuzannie Wójcik

Zakończenie projektu – 28 luty 2009
Prowadząca zajęcia Wioleta Malska przy konsultacji z koordynatorem projektu Katarzyną Sikorą postanowiła przyznać nagrody za osiągnięcia artystyczne i wzorowa frekwencję za zajęciach uczestnikom projektu:

Monice Kopali

Agnieszce Wierzchołek

Marcie Pazdan

Justynie Misiora

Ewelinie Cabaj

Mateuszowi Cabaj

Ponadto wszyscy uczestnicy projektu otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Galerie zdjęć

Skip to content