Karta Zgłoszeniowa

9 OGÓLNOPOLSKIE PREZENTACJE TEATRÓW POSZUKUJĄCYCH
O NAGRODĘ IM. TADEUSZA KANTORA

„WIELOPOLE 2016”

KARTA INFORMACYJNA

 

DANE O ZESPOLE

1. Nazwa zespołu…………………………………………………………………………………………

2. Dokładny adres z tel, adres e-mail………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

3. Instytucja patronująca……………………………………………………………………………….

4. Krótka historia zespołu( data powstania zespołu, dotychczasowe osiągnięcia)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

5. Imię i nazwisko opiekuna zespołu……………………………………………………………..

 

 

PROGRAM :

1. Tytuł spektaklu………………………………………………………………………………………..

2. Autor tekstu…………………………………………………………………………………………….

3. Autor scenariusza…………………………………………………………………………………….

4. Reżyser…………………………………………………………………………………………………..

5. Scenograf………………………………………………………………………………………………..

6. Oprawa muzyczna……………………………………………………………………………………

7. Krótki opis prezentowanego spektaklu ………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

DANE ORGANIZACYJNE I POTRZEBY TECHNICZNE

1. Prezentacja spektaklu (scena, miejsca plenerowe)*

2. Czas montażu……………… Czas trwania spektaklu……………………………………….

Czas demontażu………………..

3. Dodatkowe potrzeby zespołu……………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………….

4. Liczba osób występujących……………………………………………………………………….

5. Liczba osób towarzyszących……………………………………………………………………..

6. Ilość dni pobytu (piątek, sobota, niedziela)*

 

* niepotrzebne skreślić

 

UWAGA! Nadesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu  Prezentacji

 

 

Podpis kierownika zespołu:                                                          Pieczęć instytucji delegującej:

 

KARTA ZGŁOSZENIA